mission

套裝內容:

 

跨文化宣教語言工具書

Live Pen 智慧點讀筆


5lang

套裝內容:

 

圖解生活辭典:香港篇(廣普日韓英)

My Voice 智慧點讀筆


gungun5lang

套裝內容:

 

圖解生活辭典:香港篇(廣普日韓英)

ぐんぐん話せる広東語 1

ぐんぐん話せる広東語 2

My Voice 智慧點讀筆


gungun

套裝內容:

 

ぐんぐん話せる広東語 1

ぐんぐん話せる広東語 2

My Voice 智慧點讀筆


5langhk

套裝內容:

 

圖解生活辭典:香港篇(廣普日韓英)

Hong Kong Cantonese 1

Hong Kong Cantonese 2

My Voice 智慧點讀筆


hk

套裝內容:

 

Hong Kong Cantonese 1

Hong Kong Cantonese 2

My Voice 智慧點讀筆